Geneza

Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA powstało w 2013 roku z inicjatywy dwóch przedsiębiorców – dr. inż. Krzysztofa Wilka i dr. inż. Roberta Piątka. Głównym celem powołania do życia Konsorcjum SYNERGIA jest poprawa efektywności energetycznej w polskim przemyśle poprzez oferowanie profesjonalnych audytów efektywności energetycznej. W ramach konsorcjum współpracują ze sobą doświadczeni audytorzy – specjaliści z różnych obszarów wiedzy inżynierskiej. Członkowie naszego zespołu mają wysokie kwalifikacje, udokumentowane zarówno stopniami naukowymi jak i wieloletnim doświadczeniem współpracy z przemysłem. Sprawdziliśmy się wykonując audyty energetyczne i elektroenergetyczne przedsiębiorstw energochłonnych w ramach  programu „Efektywne Wykorzystanie Energii” współfinansowanego przez NFOŚiGW, audyty efektywności energetycznej na potrzeby przetargów na białe certyfikaty oraz obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnie z wymaganiami ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016.
KE SYNERGIA - eksperci od energii

Marka KE SYNERGIA

KE SYNERGIA nie ma odrębnej osobowości prawnej – jest ona promowaną przez nas marką dla działalności z obszaru efektywności energetycznej. Rzetelnie przeprowadzany audyt energetyczny wymaga współpracy grona ekspertów z różnych branż – nie da się tego zrobić dobrze w pojedynkę. Marką KE SYNERGIA obejmujemy działania naszego interdyscyplinarnego zespołu, każdorazowo dobierając skład audytorów do zakresu powierzonego nam zadania. W razie potrzeby posiłkujemy się także dodatkowymi fachowcami – ekspertami z branż, które są istotne dla kompleksowej realizacji zleconego nam projektu. W ten sposób nasi Klienci dostają znacznie więcej niż wykaz typowych działań modernizacyjnych. Dla nas liczy się otwartość na innowacje oraz satysfakcja z dobrze zrealizowanego zadania.  Nie zadowalamy się powierzchownym podejściem ale szukamy wewnętrznych powiązań i efektów synergii, wiedząc, że dobre bywa wrogiem lepszego.

Reprezentacja KE SYNERGIA

Konsorcjum reprezentują i negocjacje w jego imieniu prowadzą Krzysztof Wilk i Robert Piątek. Proszę nie wahać się z nami kontaktować w sprawach związanych z szeroko rozumianą gospodarką energetyczną. Dołożymy wszelkich starań aby sprawnie i skutecznie odpowiedzieć na Państwa potrzeby

Robert Piątek i Krzysztof Wilk - Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA eksperci od energii


» nasz zespół ekspertów «  |  » nasze realizacje «