Z wykształcenia jesteśmy energetykami. Głównym obszarem naszych zainteresowań zawodowych są  nowoczesne technologie energetyczne, innowacje i racjonalna gospodarka energią. Wierzymy, że przeprowadzając audyty energetyczne mamy realny wpływ na poprawę sytuacji biznesowej (konkurencyjności) naszych Klientów oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego… Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Trzon Konsorcjum Eksperckiego SYNERGIA tworzą:

dr inż. Krzysztof Wilk

dr inż. Krzysztof Wilk

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej – wychowanek Instytutu Techniki Cieplnej Pol. Śl. – prawdopodobnie jednego z najlepszych tego typu ośrodków w Polsce. Przez 25 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Mechanicznego Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.  Autor licznych prac o charakterze utylitarnym dla przemysłu, dotyczących racjonalizacji gospodarki energetycznej, wykorzystania energii odpadowej i optymalizacji procesów cieplnych. W roku 2011 ekspert FEWE, kierownik programu PERMANENT. Założyciel-właściciel firmy Energy-Systems & Management. Wykładowca studiów podyplomowych Audyt Energetyczny w Budownictwie oraz Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków w Politechnice Śląskiej oraz Audyting Energetyczny w WSZOP Katowice. Ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa. Ekspert  w zakresie finansowania przez stronę trzecią (TPF), ESCO oraz Protokołu IPMVP. Certyfikowany Audytor Energetyczny w programie Polseff2

dr inż. Robert Piątek

dr inż. Robert PiątekAbsolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (1997, specjalność: inżynieria środowiska w energetyce i motoryzacji). W 2003 obronił rozprawę doktorską pt. „Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników”. Były pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Ślaskiej w Gliwicach. Posiada doświadczenie biznesowe zarządzania spółkami (NILU Polska Sp. z o.o. – dyrektor-prokurent w latach 2006-2008; ENEKOINWEST S.A. – wiceprezes zarządu 2009-2010) oraz projektami finansowanymi z funduszy europejskich. Ekspert ds biogazowni rolniczych KZPBC. Autor i współautor wielu opracowań dotyczących energetyki rozproszonej, kogeneracji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Doradca energetyczny i trener prowadzący szkolenia zawodowe. Certyfikowany Audytor Energetyczny w programie Polseff2. Wiceprezes Zarządu oddziału gliwickiego SIMP. Właściciel firmy Co-OPERATIO. Więcej informacji na stronie internetowej.

dr inż. Tomasz Odlanicki-Poczobut

dr inż Tomasz Odlanicki-Poczobut

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (1997, specjalność: inżynieria środowiska w energetyce i motoryzacji). W 2004 obronił rozprawę doktorską pt. „Badania nad powstawaniem NO2 w procesie spalania gazu”. Były pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach i specjalista naukowo-techniczny w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku oraz firmy NAVO-TECH Inżynieria Środowiska. Wykładowca studium podyplomowego Politechniki Śląskiej „Audyt Energetyczny w Budownictwie” oraz „Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków”, cyklów szkoleń z zakresu energetyki cieplnej m.in. w Akademii Tauron Ciepło S.A.,  opiekun studenckiego koła audytorów energetycznych SKANER. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współwłaściciel biura projektowego ,,PRZYJAZNY DOM”. Autor, współautor, konsultant ponad dwustu projektów dotyczących konwencjonalnych i odnawialnych źródeł ciepła, instalacji grzewczych i sieci cieplnych, instalacji wentylacji, klimatyzacji, gazu i sprężonego powietrza. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań dla energetyki komunalnej (audyty energetyczne, opinie eksperckie, badania efektywności energetycznej kotłów) oraz dla przemysłu w zakresie racjonalizacji gospodarki energetycznej.

dr inż. Andrzej Wilk

dr inz Andrzej WilkAbsolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej, (specjalności: Maszyny i Urządzenia Energetyczne, 1989). Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, którą kontynuuje do dziś. W 1998 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
Specjalizuje się w dziedzinie maszyn hydraulicznych (pompy), pneumatycznych (sprężarki, wentylatory), układów hydraulicznych, obiegów hydraulicznych w inżynierii środowiska (osadniki, separatory ropopochodnych) oraz mechanice płynów.
Od 1991 jest właścicielem i dyrektorem niepublicznej placówki oświatowej. Wykładowca i trener na kursach i szkoleniach doskonalących kadrę techniczną pracującą w polskim przemyśle. Od 2004 kierownik Laboratorium Pomiarowego w Zakładzie Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” w Gliwicach.
W 2012 został wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Gospodarki w zakresie oceny innowacyjności i efektywności energetycznej maszyn i urządzeń. Autor i współautor kilkunastu patentów i wzorów użytkowych oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych a także ekspertyz z dziedziny maszyn i urządzeń energetycznych.

dr inż. Andrzej Ksiądz

dr inż. Andrzej KsiądzAbsolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (1997, specjalność: inżynieria środowiska w energetyce i motoryzacji). W 2001 obronił rozprawę doktorską pt. „Badania nad mechanizmem powstawania i utleniania BaP podczas spalania paliw”.
Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek zespołów badawczych w projektach finansowanych ze środków UE, MNiSW, partnerów przemysłowych. Autor ponad 50 publikacji i opracowań z zakresu techniki spalania i odnawialnych źródeł energii. Promotor ponad 50 prac magisterskich i projektów inżynierskich z zakresu szeroko rozumianej techniki cieplnej

dr inż. Andrzej Kandyba

dr inż. Andrzej KandybaWieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej oraz Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się w elektrycznych układach napędowych, elektrotermii i odnawialnych źródłach energii. Autor wielu opinii i publikacji z zakresu elektrotermii, układów napędowych oraz efektywnego wykorzystania napędów elektrycznych w dużych zakładach przemysłowych.
Posiada uprawnienia do sporządzania charakterystyk energetycznych budynków oraz świadectwa kwalifikacyjne E i D Grupy 1 dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
Posiada zgłoszenia patentowe dotyczące m.in. układów małej elektrowni wodnej z maszyną asynchroniczną klatkową, pracujących na sieć wydzieloną i sztywną oraz sposobu bezprzepięciowego impulsowego starowania tranzystorami w jednofazowym i trójfazowym regulatorze napięcia przemiennego z lub bez przewodu zerowego

 i inni

sprawdzeni eksperci do Twojej dyspozycji

 Z KE SYNERGIA współpracują także następujące firmy
  • Biuro Projektowe Przyjazny Dom
  • LOSENTECH Sp. z o.o.
  • IMPRES

Dlaczego warto z nami współpracować?

Zajmujemy się zawodowo energią od wielu lat. Mamy wyższe techniczne wykształcenie w tym zakresie. Umiejętności w zakresie analitycznego oraz syntetycznego podejścia do problemu potwierdzają nasz stopnie i tytuły naukowe. Mamy elastyczną strukturę i niskie koszty obsługi administracyjnej – jesteśmy konkurencyjni kosztowo dostarczając usługi wysokiej jakości. Nie ograniczamy się do typowych przedsięwzięć wskazując na innowacje (po uprzedniej weryfikacji kluczowych ryzyk).

Preferujemy zlecenia bezpośrednio od klientów końcowych. Czasem jednak pracujemy także jako pod-zleceniobiorca dla firm pośredniczących w dostarczaniu audytów energetycznych. Powierzone zadania wykonujemy rzetelnie, co potwierdzają listy referencyjne. Wyróżnia nas zorientowanie na potrzeby Klienta – staramy się aby nasze raporty były maksymalnie użyteczne i jesteśmy otwarci na udzielanie pomocy przy wdrażaniu zarekomendowanych przez nas rozwiązań. Staramy się zachować fachowy obiektywizm poprzez świadomą niezależność. Nie mamy w swoim portfolio własnych rozwiązań produktowych dlatego nie mamy konfliktu interesów w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla naszego Klienta.