Referencje – Doświadczenia – Wykaz kontraktów

Najwyższa jakość usług doradczych, która jest elementem naszej misji, jest możliwa do uzyskania tylko dzięki połączonym wysiłkom ekspertów z różnych dyscyplin związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem z energii – specjalistów z zakresu techniki cieplnej, elektroenergetyki, maszyn przepływowych oraz różnego rodzaju technologii przemysłowych. Na doświadczenia i referencje KE SYNERGIA składają się referencje poszczególnych członków konsorcjum – zdobywane w ramach różnych umów (zarówno o pracę jak i cywilno-prawnych).

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy szereg audytów energetycznych przedsiębiorstw związanych z wypełnieniem obowiązku zapisanego w ustawie o efektywności energetycznej (m.in. przemysł mineralny, ceramiczny, papierniczy, meblarski) oraz audytów efektywności energetycznej na potrzeby dokumentacji przetargowej na białe certyfikaty (modernizacje wentylatorów młynowych, modernizacja transformatora, wykorzystanie ciepła odpadowego ze sprężarkowni, termomodernizacja budynków, wymiana oświetlenia, modernizacja sprężarkowni, izolacja pras i rurociągów, wymiana młynów, modernizacja sieci ciepłowniczej itd.).
Wcześniej, w latach 2012-2014, uczestniczyliśmy w programie NFOŚiGW „Efektywne Wykorzystanie Energii” dla FTT Wolbrom, Huta Cynku Miasteczko Śląskie, Interspeed Trade, WEPA Professional i Huta Stali Jakościowych.


Strona, którą przeglądasz jest głównie blogiem – jeśli więc chciałbyś się zapoznać bliżej ze zrealizowanymi przez nas projektami i referencjami to odsyłamy Cię do innych naszych stron internetowych, np.  tutaj oraz na stronach ESM tutaj i Co-OPERATIO tutaj.