Wygrałeś przetarg? Gratulujemy.

Teraz czas na kolejne kroki, aby dopełnić procedur i stać się posiadaczem praw majątkowych. W pierwszym artykule zajmujemy się przedsięwzięciami, które zostały zgłoszone w przetargu jako zrealizowane.

Doczekaliśmy się…
20 lipca po godzinie18-tej na stronach BIP URE został opublikowany Protokół  z przebiegu przeprowadzonego przetargu wraz z trzema załącznikami: listą ofert odrzuconych, listą ofert wybranych oraz listą ofert niewybranych.   Po 9 miesiącach od daty składania ofert wreszcie wiemy ile ofert zostało złożonych z sukcesem, a w ilu znaleziono błędy natury formalnej lub merytorycznej. Wiemy też ilu oferentów zagrało  tak ryzykownie, ze proponowana przez nich wartość efektu energetycznego nie zmieściła się w przedziale t × ωśr
Dla Klientów KE SYNERGIA rozstrzygnięcie przetargu jest korzystne – wszystkie projekty, w które byliśmy zaangażowani (jako audytorzy oraz doradcy i weryfikatorzy ofert przetargowych) znalazły się wśród ofert wybranych.