Nierealistyczne cele klimatyczne to sabotaż własnych gospodarek; to droga do autodestrukcji. Kluczowe jest, więc przyjrzenie się kosztom, które my – konsumenci, przedsiębiorcy, pracownicy w Unii Europejskiej – ponosimy za bycie w światowej awangardzie walki z klimatem.