Zostało jeszcze kilkanaście dni do składania ofert w ostatnim przetargu URE na białe certyfikaty. Wydaje się, że jest to dobry moment na zapoczątkowanie dyskusji na temat strategii przetargowej, która przyniesie sukces oferentom. Najważniejsze pytanie, które zadaje sobie dzisiaj wielu uczestników przetargu brzmi: jaką wartość efektu energetycznego ω wpisać w deklaracji przetargowej? Inaczej: ile toe białych certyfikatów zgarnąć tym razem?

Wczoraj Prezes URE ogłosił piąty i ostatni przetarg URE na wybór wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.  Czas na przygotowanie i złożenie oferty mija 21 października.

Prezes URE ogłasza czwarty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, zwane popularnie „białymi certyfikatami”