Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziś na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowano ogłoszenia o konkursach i naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki