Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 zmieniła zasady ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej z tytułu wdrożenia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (PSPEE).

Nowe przepisy często powodują zamieszanie, zwłaszcza w pierwszym roku ich wprowadzenia. Tak też jest z ustawą o efektywności energetycznej (UEE), która weszła w życie 1 października br. Zamieszanie to dotyczy zasad realizacji obowiązku w zakresie umarzania świadectw efektywności energetycznej lub uiszczania opłaty zastępczej za 2016 rok i za lata następne.

Zostało jeszcze kilkanaście dni do składania ofert w ostatnim przetargu URE na białe certyfikaty. Wydaje się, że jest to dobry moment na zapoczątkowanie dyskusji na temat strategii przetargowej, która przyniesie sukces oferentom. Najważniejsze pytanie, które zadaje sobie dzisiaj wielu uczestników przetargu brzmi: jaką wartość efektu energetycznego ω wpisać w deklaracji przetargowej? Inaczej: ile toe białych certyfikatów zgarnąć tym razem?