„Energetyczna loża szyderców” – czyli subiektywny blog o problemach z energią został w marcu uruchomiony przez Krzysztofa Wilka – współzałożyciela Konsorcjum Eksperckiego SYNERGIA. Komentarz wprowadzający autora jest następujący:

Blog „Energetyczna Loża Szyderców” poświęcony jest na nieco osobistą refleksję nad dziwnymi kolejami, którymi zmuszone są podążać efektywność energetyczna i energetyka jako całość. Blog z założenia jest subiektywny, nawet jeśli autor będzie się starał patrzeć na życie z różnych stron.