U progu zasłużonych wakacji szkolnych i sezonu urlopowego w biznesie warto przejrzeć kalendarz i sprawdzić czy jakieś istotne terminy lub okazje nie przypadają właśnie w tym czasie. Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na nabór wniosków w ramach programu NFOŚiGW „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, który przypada na przełom sierpnia i września. Informacja jest o tyle istotna, że jest to już ostatni w roku 2014 konkurs, który pozwala uzyskać 70% dofinansowanie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie energochłonnym.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziś na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowano ogłoszenia o konkursach i naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki