Na rynku pojawia się ostatnio coraz więcej zapytań dotyczących przygotowania audytów końcowych i deklaracji przetargowej dla zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, z terminem wykonania na wrzesień 2015. Czy to oznacza,ze URE ma zamiar ogłosić czwarty przetarg na jesieni? Nie wiem. Nie ma żadnych gwarancji. Ale wzmożony ruch świadczy albo o przeciekach z URE, albo o domniemaniach i sensownej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

U progu zasłużonych wakacji szkolnych i sezonu urlopowego w biznesie warto przejrzeć kalendarz i sprawdzić czy jakieś istotne terminy lub okazje nie przypadają właśnie w tym czasie. Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na nabór wniosków w ramach programu NFOŚiGW „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, który przypada na przełom sierpnia i września. Informacja jest o tyle istotna, że jest to już ostatni w roku 2014 konkurs, który pozwala uzyskać 70% dofinansowanie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie energochłonnym.