Już za parę dni wejdzie w życie znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej, która m.in. transponuje do naszego porządku prawnego zapisy Dyrektywy EED dotyczące obowiązkowych okresowych audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw. Jest to nowy obowiązek dlatego Prezes URE postanowił go przybliżyć potencjalnym zobowiązanym w postaci informacji opublikowanej na stronach URE. W informacji wyjaśnia m.in. kto podlega obowiązkowi, kiedy należy obowiązek wypełnić, jakie są wymagania wobec audytu energetycznego oraz co i kiedy należy do URE raportować w związku z realizacją tego obowiązku. Uważni czytelnicy ustawy nie znajda tu jednak nic nowego – wszystkie te informacje wynikają bezpośrednio z przepisów i n ie ma tu żadnego ich rozszerzenia lub interpretacji.

nie przegap terminu wykonania audytu przedsiębiorstwaDo dzisiaj wszystkie „duże” (tzn. niebędące MSP)  przedsiębiorstwa,  działające na terenie UE powinny mieć już wykonany pierwszy obowiązkowy okresowy audyt efektywności energetycznej. Takie zapisy znalazły się w Dyrektywie EED (2012/27/UE) jako wytyczne dla Państw Członkowskich UE.  W Polsce, tradycyjnie, wspomniana dyrektywa nie doczekała się transpozycji do porządku prawnego, która miała nastąpić do 5 czerwca 2014 roku. W efekcie już dwa razy zostaliśmy napomniani przez Komisję Europejska w związku z opóźnieniami we wdrażaniu zapisów dyrektywy.