Nowe przepisy często powodują zamieszanie, zwłaszcza w pierwszym roku po ich wprowadzeniu. Tak też jest z ustawą o efektywności energetycznej (UEE), która weszła w życie 1 października br.  Zamieszanie dotyczy głównie zasad realizacji obowiązku w zakresie umarzania świadectw efektywności energetycznej lub uiszczania opłaty zastępczej za rok 2016 i za lata następne.

Ostatnia nowelizacja Prawa Energetycznego, o której pisałem w tym poście, przywróciła wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji, które wygasło w 2012 roku. Zgodnie z przepisami, w ciągu dwóch tygodni Prezes URE był zobowiązany ogłosić wysokość opłat zastępczych, które w roku 2014 będą obowiązywać przedsiębiorstwa energetyczne podlegające obowiązkowi posiadania w swoim koszyku odpowiednich wolumenów kolorowej energii, w przypadku gdyby obowiązek ten postanowiły zrealizować poprzez wniesienie tychże opłat.