#UstawaOEfektywnościEnergetycznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z art. 60. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r. Tym samym Dyrektywa EED (2012/27/UE) została transponowana do krajowego porządku prawnego.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, DzU 2016 poz.831 ⇒ pobierz ustawę

Sejm zebrany na 19 posiedzeniu przegłosował Rządowy projekt noweli ustawy o efektywności energetycznej. Mimo, ze zgodnie z procedurą nad tekstem ustawy pochyli się teraz Senat to nie należy się spodziewać zmian – widać bowiem determinację w szybkim wdrożeniu przepisów w celu uniknięcia wszczęcia procedury naliczania kar przez KE z powodu braku transpozycji Dyrektywy 2012/27/UE. Znamy więc już wreszcie treść przepisów, które wkrótce będą obowiązywać oraz prawdopodobne terminy wejścia ich w życie.