Nowe przepisy często powodują zamieszanie, zwłaszcza w pierwszym roku po ich wprowadzeniu. Tak też jest z ustawą o efektywności energetycznej (UEE), która weszła w życie 1 października br.  Zamieszanie dotyczy głównie zasad realizacji obowiązku w zakresie umarzania świadectw efektywności energetycznej lub uiszczania opłaty zastępczej za rok 2016 i za lata następne.

#UstawaOEfektywnościEnergetycznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z art. 60. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r. Tym samym Dyrektywa EED (2012/27/UE) została transponowana do krajowego porządku prawnego.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, DzU 2016 poz.831 ⇒ pobierz ustawę