Doczekaliśmy się…
20 lipca po godzinie18-tej na stronach BIP URE został opublikowany Protokół  z przebiegu przeprowadzonego przetargu wraz z trzema załącznikami: listą ofert odrzuconych, listą ofert wybranych oraz listą ofert niewybranych.   Po 9 miesiącach od daty składania ofert wreszcie wiemy ile ofert zostało złożonych z sukcesem, a w ilu znaleziono błędy natury formalnej lub merytorycznej. Wiemy też ilu oferentów zagrało  tak ryzykownie, ze proponowana przez nich wartość efektu energetycznego nie zmieściła się w przedziale t × ωśr
Dla Klientów KE SYNERGIA rozstrzygnięcie przetargu jest korzystne – wszystkie projekty, w które byliśmy zaangażowani (jako audytorzy oraz doradcy i weryfikatorzy ofert przetargowych) znalazły się wśród ofert wybranych.

Wciąż czekamy…

Posted by Robert Piątek | aktualności

Wciąż czekamy na rozstrzygnięcie piątego przetargu URE na białe certyfikaty. Minęło już 7 m-cy od daty składania ofert i na razie brak sygnałów kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia. Tymczasem czas ucieka i dla niektórych uczestników przetargu – tych którzy zrealizowali swoje przedsięwzięcia pomiędzy 1 stycznia 2014 a 30 września 2016 – sytuacja ta może rodzić dyskomfort.