Ostatnia nowelizacja Prawa Energetycznego, o której pisałem w tym poście, przywróciła wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji, które wygasło w 2012 roku. Zgodnie z przepisami, w ciągu dwóch tygodni Prezes URE był zobowiązany ogłosić wysokość opłat zastępczych, które w roku 2014 będą obowiązywać przedsiębiorstwa energetyczne podlegające obowiązkowi posiadania w swoim koszyku odpowiednich wolumenów kolorowej energii, w przypadku gdyby obowiązek ten postanowiły zrealizować poprzez wniesienie tychże opłat.