Wspólnie z firmą Multitrain zapraszamy na V edycję konferencji Automatyzacja procesów w przemyśle która odbędzie się w najbliższą środę, 11 czerwca,  w Hotelu . Konferencja dotyczy nowoczesnych metod zarządzania zakładem przemysłowym. Istotnym tematem jest racjonalna gospodarka nośnikami energii pod kątem optymalizacji kosztów i bezpieczeństwa zasilania. Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia. Zaprezentujemy wykład poświęcony wdrażaniu systemów zarządzania energią i wskażemy na niebezpieczeństwa związane z pozostawiającą wiele do życzenia warstwą językową normy ISO 50001 (pisał już o tym na blogu Krzysztof Wilk).