Szybki kontakt:

+48-517 468 250

Biuro:

ul. Kościuszki 54, pok.31144-200 Rybnik

Blog o efektywności energetycznej

03

Aug 2017
Porady dla zwycięzców przetargu na białe certyfikaty (2) - PSPEE planowane

Kolejna porcja wiedzy przeznaczona jest dla tych, którzy wygrali przetarg na #BialeCertyfikaty zgłaszając przedsięwzięcia planowane.

czytaj...

02

Aug 2017
Porady dla zwycięzców przetargu na białe certyfikaty (1)

Wygrałeś przetarg? Gratulujemy.

Teraz czas na kolejne kroki, aby dopełnić procedur i stać się posiadaczem praw majątkowych. W pierwszym artykule zajmujemy się przedsięwzięciami, które zostały zgłoszone w przetargu jako zrealizowane.

czytaj...

21

Jul 2017
Ostatni przetarg URE na białe certyfikaty rozstrzygnięty

Doczekaliśmy się...
20 lipca po godzinie18-tej na stronach BIP URE został opublikowany Protokół z przebiegu przeprowadzonego przetargu wraz z trzema załącznikami: listą ofert odrzuconych, listą ofert wybranych oraz listą ofert niewybranych. Po 9 miesiącach od daty składania ofert wreszcie wiemy ile ofert zostało złożonych z sukcesem, a w ilu znaleziono błędy natury formalnej lub merytorycznej. Wiemy też ilu oferentów zagrało tak ryzykownie, ze proponowana przez nich wartość efektu energetycznego nie zmieściła się w przedziale t × ωśr Dla Klientów KE SYNERGIA rozstrzygnięcie przetargu jest korzystne - wszystkie projekty, w które byliśmy zaangażowani (jako audytorzy oraz doradcy i weryfikatorzy ofert przetargowych) znalazły się wśród ofert wybranych.

czytaj...

03

Apr 2017
Przypomnienie nowych zasad aplikowania o białe certyfikaty

Nowe zasady przyznawania białych certyfikatów w ustawie o efektywności energetycznej ograniczają możliwość aplikowania o nie tylko na etapie planowania przedsięwzięcia, poza jednym wyjątkiem...

czytaj...

09

Jan 2017
Można aplikować o białe certyfikaty

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 zmieniła zasady ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej z tytułu wdrożenia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (PSPEE).

czytaj...