Szybki kontakt:

+48-517 468 250

Biuro:

ul. Kościuszki 54, pok.31144-200 Rybnik

Blog o efektywności energetycznej

Publikacja ustawy o efektywności energetycznej

UstawaOEfektywnościEnergetycznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z art. 60. ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r. Tym samym obowiązek transpozycji zapisów Dyrektywy EED (2012/27/UE) do krajowego porządku prawnego został wypełniony.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, DzU 2016 poz.831