Szybki kontakt:

+48-517 468 250

Biuro:

ul. Kościuszki 54, pok.31144-200 Rybnik

Nasze usługi

Bieżący rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa najczęściej nie ujawnia straconych szans w wyniku braku wiedzy i zaniedbania. Jeżeli dotyczą one obszaru gospodarki energetycznej, to możemy Ci przyjść z fachową pomocą...

Oferujemy opracowanie audytów energetycznych, ekspertyz, studiów przedprojektowych, studiów wykonalności lub celowości, koncepcji, biznesplanów i podonego typu analiz o charakterze techniczno-ekonomicznym dotyczacych obszaru gospodarki energetycznej oraz energetyki rozproszonej.

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny stanowi narzędzie analityczne w procesie racjonalizacji gospodarki energetycznej. Typowy audyt energetyczny obejmuje następujące elementy: identyfikację stanu istniejącego (ustalenie stanu bazowego), ocenę potencjału oszczędności energii, wskazanie środków zmniejszenia zużycia energii czyli zwiększenia efektywności energetycznej i ocenę ekonomiczną przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.

Więcej o audytach na tej stronie

Audyt przeglądowy

Audyt uproszczony pozwala zidentyfikować obszary, które rokują najwiekszy potencjał poprawy efektywności energetycznej w zakładzie oraz wyeliminować najważniejsze błędy w organizacji pracy lub eksploatacji maszyn i urządzeń. Audyt tego typu przeprowadza sie zazwyczaj w 2-3 tygodnie i nie wymaga dużego budżetu. Regularne przeprowadzanie audytu typu "walk through", np. co 3 lata, stanowi minimum zaangażowania przedsiębiorstwa w obszarze efektywności energetycznej.

Więcej o audytach na tej stronie

Świadectwa efektywności energetycznej

Pomagamy pozyskać białe certyfikaty w sposób kompleksowy, także jako podmiot upoważniony - audyty efektywności energetycznej, wnioski do URE, nadzór nad wdrożeniem PSPEE, sprzedaż praw majątkowych, rozliczenie końcowe...

Więcej o audytach efektywności energetycznej na tej stronie
natomiast ciekawe informacje o białych certyfikatach znajdziesz tutaj

Analizy techniczno-ekonomiczne

Potrzebujesz koncepcję, założenia projektowe, biznes plan lub studium wykonalności? Opowiedz o swoich potrzebach a przygotujemy dla Ciebe odpowiednią dokumentację.

Oferujemy opracowanie ekspertyz, studiów przedprojektowych, studiów wykonalności lub celowości, koncepcji, biznesplanów itp. analiz o charakterze techniczno-ekonomicznym, dotyczacych obszaru energetyki. Adresatami tej części oferty są przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające lub planujące inwestycje we własne źródła wytwórcze oraz jednostki samorządowe i instytucje publiczne.
Zapraszamy do współpracy!

Doradztwo energetyczne

Zagadnienia związane z energią są skomplikowane. Czasem klienci potrzebują porady na etapie planowania swojego biznesu dotyczącej najkorzystniejszych źródeł zasilania w nośniki energii. Innym razem potrzebna jest prosta optymalizacja kosztów zakupu lub zaprojektowanie nowego źródła wytwórczego. Często problemy stwarza interpretacja przepisów dotycząca możliwości (lub jej braku) ubiegania się o białe certyfikaty.
KE SYNERGIA oferuje doradztwo w całym obszarze związanym z zarządzaniem energią a także budową lub modernizacją źródeł (ciepła, energii elektrycznej, kogeneracji...) oraz strategią modernizacji gospodarki energetycznej. Proponujemy kompleksowe podejście do każdego problemu. W ramach doradztwa pokazujemy jaki jest minimalny zakres analiz poprzedzających wdrożenie przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej.

Szkolenia i warsztaty

Oferujemy przygotowanie dedykowanych szkoleń zamkniętych dotyczących praktycznych aspektów efektywności energetycznej. Zakres, charakter i poziom szczegółowości jest każdorazowo uzgadniany z Zamawiajacym. zkolenia zwykle dedykowane są dla dla pracowników technicznych lub kierownictwa / zarządu Państwa firmy.
Pozyskanie wiedzy jest pierwszym krokiem do zidentyfikowania możliwości i osiągnięcia wymiernych korzyści, środowiskowych i ekonomicznych. Zapraszamy do współpracy!