Komisja przetargowa zakończyła pracę i na stronach BIP URE pojawił się protokół z rozstrzygnięcia przetargu wraz z listą ofert wybranych (983 pozycje) i odrzuconych (137 pozycji) w przetargu. Powody odrzucenia te same co zawsze. Jak widać, mimo znacznie większej ilości ofert postępowanie trwało krócej i zakończyło się wyraźnie większym odsetkiem ofert wybranych niż miało to miejsce w poprzednich postępowaniach. #DobraZmiana

prawoEE

#UstawaOEfektywnościEnergetycznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z art. 60. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r. Tym samym Dyrektywa EED (2012/27/UE) została transponowana do krajowego porządku prawnego.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, DzU 2016 poz.831 ⇒ pobierz ustawę