Nowe przepisy często powodują zamieszanie, zwłaszcza w pierwszym roku ich wprowadzenia. Tak też jest z ustawą o efektywności energetycznej (UEE), która weszła w życie 1 października br. Zamieszanie to dotyczy zasad realizacji obowiązku w zakresie umarzania świadectw efektywności energetycznej lub uiszczania opłaty zastępczej za 2016 rok i za lata następne.