Nowe przepisy często powodują zamieszanie, zwłaszcza w pierwszym roku ich wprowadzenia. Tak też jest z ustawą o efektywności energetycznej (UEE), która weszła w życie 1 października br. Zamieszanie to dotyczy zasad realizacji obowiązku w zakresie umarzania świadectw efektywności energetycznej lub uiszczania opłaty zastępczej za 2016 rok i za lata następne.

Zostało jeszcze kilkanaście dni do składania ofert w ostatnim przetargu URE na białe certyfikaty. Wydaje się, że jest to dobry moment na zapoczątkowanie dyskusji na temat strategii przetargowej, która przyniesie sukces oferentom. Najważniejsze pytanie, które zadaje sobie dzisiaj wielu uczestników przetargu brzmi: jaką wartość efektu energetycznego ω wpisać w deklaracji przetargowej? Inaczej: ile toe białych certyfikatów zgarnąć tym razem?

Już za parę dni wejdzie w życie znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej, która m.in. transponuje do naszego porządku prawnego zapisy Dyrektywy EED dotyczące obowiązkowych okresowych audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw. Jest to nowy obowiązek dlatego Prezes URE postanowił go przybliżyć potencjalnym zobowiązanym w postaci informacji opublikowanej na stronach URE. W informacji wyjaśnia m.in. kto podlega obowiązkowi, kiedy należy obowiązek wypełnić, jakie są wymagania wobec audytu energetycznego oraz co i kiedy należy do URE raportować w związku z realizacją tego obowiązku. Uważni czytelnicy ustawy nie znajda tu jednak nic nowego – wszystkie te informacje wynikają bezpośrednio z przepisów i n ie ma tu żadnego ich rozszerzenia lub interpretacji.