Wczoraj Prezes URE ogłosił piąty i ostatni przetarg URE na wybór wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.  Czas na przygotowanie i złożenie oferty mija 21 października.

Komisja przetargowa zakończyła pracę i na stronach BIP URE pojawił się protokół z rozstrzygnięcia przetargu wraz z listą ofert wybranych (983 pozycje) i odrzuconych (137 pozycji) w przetargu. Powody odrzucenia te same co zawsze. Jak widać, mimo znacznie większej ilości ofert postępowanie trwało krócej i zakończyło się wyraźnie większym odsetkiem ofert wybranych niż miało to miejsce w poprzednich postępowaniach. #DobraZmiana