prawoEE

#UstawaOEfektywnościEnergetycznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z art. 60. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r. Tym samym Dyrektywa EED (2012/27/UE) została transponowana do krajowego porządku prawnego.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, DzU 2016 poz.831 ⇒ pobierz ustawę

ustawaEE

Wczoraj Senat poparł ustawę o efektywności energetycznej, nie wprowadzając do tekstu żadnych poprawek. Podpis Prezydenta jest już zatem tylko formalnością, gdyż ustawa nie wzbudza żadnych kontrowersji. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 października 2016.

A zatem, Ci którzy zwlekali z audytami czekając na ustawę mają już jasność – wszystkie duże przedsiębiorstwa są zobligowane do przeprowadzania okresowych (nie rzadziej niż co 4 lata) audytów energetycznych i o wynikach tych audytów (potencjale oszczędności, nakładach inwestycyjnych etc.) będą informować Prezesa URE. Na przeprowadzenie pierwszego audytu jest czas do 30 września 2017. Czy warto zwlekać na ostatni moment? Nie sądzę. I to nie tylko dlatego, że przedsiębiorstw zobowiązanych jest dużo a doświadczonych zespołów audytorskich niewiele. Nie dlatego też, że ociąganie się z wypełnieniem obowiązku naraża przedsiębiorstwo na karę pieniężną.  Przede wszystkim dlatego, że im później zidentyfikuje się możliwości poprawy efektywności energetycznej i wdroży się adekwatne działania by je wykorzystać, tym później zacznie się oszczędzać… Co z tego,, ze dziś nie jesteś świadomy tego,  gdzie marnują się Twoje pieniądze. Audyt to ujawni, ale utracone oszczędności przeminęły bezpowrotnie.