Szybki kontakt:

+48-517 468 250

Biuro:

ul. Kościuszki 54, pok.31144-200 Rybnik

Nasz zespół

Trzon naszego zespołu ekspertów - audytorów energetycznych stanowią:

dr inż. Krzysztof Wilk

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej (1984, specjalność: cieplne systemy energetyczne). W 1995 obronił rozprawę doktorską pt. "Analiza wrażliwości kosztów ziębienia na zmiany parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ziębiarki". Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Ślaskiej w Gliwicach. Ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa, Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ekspert w zakresie ESCO i protokołów IPMVP i IEEFP oraz członek Komisji Energetyki PAN (o/Katowice). Wykładowca studium podyplomowego "Audyt Energetyczny w Budownictwie" oraz "Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków". Autor i współautor wielu opracowań dla przemysłu dotyczących doskonalenia gospodarki cieplnej, wykorzystania energii odpadowej i optymalizacji procesów cieplnych.

dr inż. Robert Piątek

Absolwent Wydziału Inzynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (1997, specjalność: inzynieria środowiska w energetyce i motoryzacji). W 2003 obronił rozprawę doktorską pt. "Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników". Były pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Ślaskiej w Gliwicach. Posiada doświadczenie biznesowe zarządzania spółkami (NILU Polska Sp. z o.o. - dyrektor-prokurent w latach 2006-2008; ENEKOINWEST S.A. - wiceprezes zarządu 2009-2010) oraz projektami finansowanymi z funduszy europejskich. Ekspert ds biogazowni rolniczych KZPBC. Autor i współautor wielu opracowań dotyczących energetyki rozproszonej, kogeneracji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

dr inż. Tomasz Odlanicki-Poczobut

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (1997). W 2004 obronił rozprawę doktorską pt. "Badania nad powstawaniem NO2 w procesie spalania gazu". Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Techniki Cieplnej i specjalista naukowo-techniczny w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych CKI Politechniki Śląskiej. Wykładowca studium podyplomowego Politechniki Śląskiej "Audyt Energetyczny w Budownictwie" oraz "Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków". Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Autor, współautor, konsultant ponad dwustu projektów dotyczących konwencjonalnych i odnawialnych źródeł ciepła, instalacji grzewczych i sieci cieplnych, instalacji wentylacji, klimatyzacji, gazu i sprężonego powietrza.

dr inż. Andrzej Ksiądz

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Badania nad mechanizmem powstawania i utleniania BaP podczas spalania paliw". Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek zespołów badawczych w projektach finansowanych ze środków UE, MNiSW oraz analiz dla partnerów przemysłowych. Autor ponad 50 publikacji i opracowań z zakresu techniki spalania i odnawialnych źródeł energii.

Krzysztof Nowak EEM

Certyfikowany European Energy Manager. Elektroenergetyk, absolwent Wydziału Automatyki, Elektrotechniki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalista od wielu lat związany z energetyką zawodową i przemysłową.

dr inż. Andrzej Kandyba

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się w elektrycznych układach napędowych, elektrotermii i odnawialnych źródłach energii. Autor wielu opinii i publikacji z zakresu elektrotermii, układów napędowych oraz efektywnego wykorzystania napędów elektrycznych w dużych zakładach przemysłowych. Posiada uprawnienia do sporządzania charakterystyk energetycznych budynków oraz świadectwa kwalifikacyjne E i D Grupy 1 dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
Posiada kilka zgłoszeń patentowych dotyczących m.in. układów małej elektrowni wodnych z maszyną asynchroniczną klatkową, pracujących na sieć wydzieloną i sztywną oraz sposobu bezprzepięciowego impulsowego starowania tranzystorami w jednofazowym i trójfazowym regulatorze napięcia przemiennego z lub bez przewodu zerowego.

Współwłaściciel firmy szkoleniowej Galileum Sp. z o.o.

i inni współpracownicy

Współpracujemy z wieloma innymi ekspertami z dziedziny nauki i biznesu, którzy wnoszą wartość dodaną do konkretnych projektów. Jesteśmy także otwarci na poszerzanie grona naszych współpracowników o doświadczonych audytorów energetycznych.