Szybki kontakt:

+48-517 468 250

Biuro:

ul. Kościuszki 54, pok.31144-200 Rybnik

Blog o efektywności energetycznej

Porady dla zwycięzców przetargu na białe certyfikaty (3) - członkostwo w RŚP

Wniosek do Prezesa URE o wydanie świadectw efektywności energetycznej już wysłany? Świetnie. Czas przygotować się do następnego kroku, bez którego nie będzie mozliwości uzyskania i sprzedaży praw majątkowych przypisanych do białych certyfikatów, które wygrałeś. Tym krokiem jest uzyskanie członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii.

Jak zostać Członkiem RŚP?

Procedura wnioskowania o członkostwo RŚP jest opisana na stronie TGE. więc nie będę wyważał otwartych drzwi i zacytuję najważniejsze jej pozycje.

Wybór Domu Maklerskiego

Czynności wstępne obejmują zapoznanie się z Regulaminem Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz wybór Domu Maklerskiego, który będzie dokonywał transakcji w Twoim imieniu. Obecnie na TGE działa 5 Domow Maklerskich: CEZ Towarowy Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Noble Securities S.A., PGE Dom Maklerski S.A. i Polski Dom Maklerski S.A. (kolejność alfabetyczna).
Czym się kierować wybierając dom maklerski? To nie jest proste pytanie i pewnie wymaga przygotowania odrębnego posta w najbliższym czasie. Należy jednak zasygnalizować pewne kwestie, które można wziąć pod uwagę:

  • czy oczekujesz doradztwa? Jeżeli jesteś pewny co do terminu sprzedaży i cena walorów na giełdzie nie jest dla Ciebie istotna lub jesteś analitykiem to sam o wszystkim decydujesz i nie potrzebujesz porad dotyczących rynku, jego perspektyw wzrostu lub spadku, nie potrzebujesz indywidualnego doradcy, do którego masz zaufanie. Wydajesz dyspozycję sprzedaży po określonej cenie minimalnej i nic Cię więcej nie interesuje, poza kosztami towarzyszącymi transakcji (o których później). Zazwyczaj jednak tak nie jest. Jeśli czytasz ten artykuł to prawdopodobnie jesteś nowicjuszem na RŚP i kwestia zaufania do maklera i wiarygodnego doradztwa będzie dla Ciebie ważna. Wiedząc, że maklerzy obsługują wiele dużych podmiotów grających po różnych stronach transakcji trudno spodziewać się, że Twoje potencjalne jednorazowe zlecenie potraktuja w sposób szczególny. Tym bardziej, ze wysokość prowizji zależy wyłącznie od ilości sprzedanych toe a nie od ceny ich sprzedaży - makler nie zarabia ani trochę więcej lub ani trochę mniej jeżeli korzystniej lub mniej korzystnie sprzeda Twoje białe certyfikaty! Większa szansa na doradztwo i indywidualne traktowanie Klienta jest wtedy, gdy Twój makler obsluguje tylko Rynek Praw Majątkowych nie handlując energią i gazem. Ma mniej bieżących zleceń i lepiej zna swój rynek. Bardziej troszczy sie o Klientów, aby ich z sobą związać długoterminowo. Pamiętajmy, że w czasie jedej sesji giełdowej cena sprzedaży może się zmieniać w dość szerokich granicach - w 2015 do 35 zł/toe, w 2016 do 140 zł/toe, w 2017 (jak dotąd) do 120,05 zł/toe (maksymalne różnice między ceną minimalną a maksymalną w czasie jednej sesji giełdowej - notowania ciągłe - z raportów publikowanych przez TGE).
  • wysokość prowizji maklerskich - nie wszystkie DM maja transparentna ofertę w tym zakresie i generalnie należy przyjać zasadę, że prowizja jest negocjowana na etapie podpisywania umowy z DM. Jej wysokość najczęściej zależy od wolumenu świoadectw pochodzenia, który chcesz sprzedać - duże wolumeny moga liczyc na niższe prowizje. Moje własne rozpoznanie rynku, gdy zwracałem się o oferty dla moich Klientów na zagregowany wolumen #BC, wskazało, że oferta poszczególnych DM w odniesieniu do prowizji była od 5,00 do 15,00 zł/toe (2 oferty 5-6 zł/toe, 2 oferty 10-11 zł/toe, 1 tabela prowizji 15 zł/toe).

Najłatwiej porównuje się wysokość prowizji. Ale jak widać z przytoczonego przykładu kilka zł róznicy (<10 zł/toe) to może być nawet 10 razy mniej niż różnica pomiędzy minimalną i maksymalną ceną białych certyfikatów na danej sesji giełdowej (choć jest także całkiem sporo sesji, w których ta róznica jest mniejsza niż 10 lub 5 zł/toe). Warto więc szerzej popatrzeć na kryteria decyzji wyboru Partnera w tym biznesie.

Wróćmy jednak do procedury członkostwa w RŚP. Został ostatni krok - wypisanie wniosku wraz z załacznikami, których jest sporo (kopia aktualnego odpisu KRS lub wydruk z CEIDG, kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP oraz numeru REGON, wykaz osób upowaznionych do reprezentowania w kontaktach z RŚP, kopia pełnomocnictwa dla domu maklerskiego). Wzory wniosku i załączników znajdziesz na stronie TGE. Nie omawiam ich szczegołowo, gdyż zazwyczaj wybrany przez Ciebie Dom Maklerski będzie aktywnie (i bezplatnie) Cię wspierał w dopełnieniu tych formalności. Dokumenty trzeba przeslać do TGE na adres Biura Rejestrów TGE.

W kolejnej poradzie napiszę o opłatach giełdowych, które pomniejszą nasz dochód z tytulu sprzedaży białych certyfikatów.