Szybki kontakt:

+48-517 468 250

Biuro:

ul. Kościuszki 54, pok.31144-200 Rybnik

Blog o efektywności energetycznej

URE potwierdza - dotychczasowy system białych certyfikatów wygasa

Zdaniem Prezesa URE, w oparciu o obowiązujące prawo, możliwość przyznawania świadectw efektywności energetycznej wygasa z ostatnim dniem roku 2015. Umorzyć lub sprzedać prawa majątkowe towarzyszące białym certyfikatom można będzie jedynie do 31 marca 2016, gdyż 1 kwietnia stracą one ważność i nie będą nic warte. Wszyscy zwycięzcy ostatniego przetargu powinni się więc pośpieszyć z dopełnieniem wszystkich procedur, aby trud udziału w przetargu nie poszedł na marne.

Na stronach URE czytamy:

Ponieważ nie został zakończony proces legislacyjny mający na celu uchwalenie nowej ustawy o efektywności energetycznej, Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę, że zgodnie z treścią art. 48 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), po 31 grudnia 2015 r. nie będzie istniała podstawa prawna do wydawania świadectw efektywności energetycznej tym podmiotom, które wygrały w przetargach na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Dlatego podmioty, które zamierzają wystąpić o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, powinny złożyć stosowny wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Prezesowi URE załatwienie tego wniosku w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Termin 60 dni do końca roku mija wkrótce - w przyszłym tygodniu. Kto nie złożył jeszcze wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej powinien to uczynić w trybie bardzo pilnym, gdyż ryzykuje utratę wszelkich korzyści z wygrania przetargu. Wszystko przez Ministra Gospodarki, który nie wypuścił na czas noweli ustawy o efektywności energetycznej, która miała transponować dyrektywę 2012/27/UE. Projekt legislacji wcale nie wyszedł z rządu do Sejmu, mimo że Dyrektywa EED miała obowiązywać już od półtora roku. Proszę zapoznać się z Komunikatem Prezesa URE, gdyż może to mieć istotne skutki finansowe.

Przy okazji z tego komuniaktu wynika także, że nie będzie czwartego przetargu URE. Tutaj jednak można mieć uzasadnione pretensje do Prezesa URE, gdyż zgodnie z obowiązującą ustawą miał obowiązek w tym roku przetarg ogłosić. Ustawa nie nakazuje robić tego na koniec roku - mógł ogłosić postępowanie w dowolnym momencie i prowadzić oba przetargi równolegle. Czy szacunek dla przepisów prawa przez Prezesa jest tylko pozorny?